Kelas Asas ICT, e-Learning dan Kempen Klik Dengan Bijak (KDB) bersama Pelajar Sekolah Rendah

6 Januari 2019 | Aktiviti Terkini

Kelas Asas ICT, e-learning dan Kempen Klik Dengan Bijak (KDB) bersama Pelajar Sekolah Rendah ini telah diadakan pada hari Sabtu, 5 Januari 2019. Antara modul pembelajaran ialah:

  • Pengenalan kepada Komputer
  • Komponen-komponen komputer dan Fungsinya
  • e-Learning - Kuiz ICT Atas Talian (kahoot.com & quizizz.com)
  • Taklimat, Tayangan Video dan Kuiz KDB (Buli Siber)

Kelas yang berlangsung di Pusat Internet Bogag selama 3 jam bermula dari 1.00 petang ini dihadiri oleh seramai 5 orang peserta. Kelas tamat pada pukul 4.00 petang.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti ini dijalankan:

Kembali Ke Atas

kembali